Cờ tổ quốc tung bay trong lễ chào cờ của 600 sinh viên tiêu biểu trên cả nước